ŘECKÝ VEČER

(ELLINIKI VRADIA)

Pořad je koncipován jako zábavné putování po Řecku
se zastávkami na nejznámějších místech a s promítáním
fotografií. Přiblížíme Vám řeckou tradici, zvyky, ale i současný
život. Součástí programu jsou též živě zpívané písně - od těch
tradičních až po populární - v typicky řecké úpravě s buzuki
a dalšími tradičními nástroji.
Petr Mikeska v Řecku studoval, takže měl možnost poznat
tuto zemi i z jiné strany, než je ta turistická a rád vám
zodpoví dotazy týkající se kolébky evropské civilizace.
Večer moderuje Monika Hašková.
Pořad je vhodný pro různé příležitosti, lze ho přizpůsobit
dle požadavků pořadatele.

Režie a scénář: Petr Mikeska

technická spolupráce: Jan Kubín

Vystupují:

Petr Mikeska . . . .

. . . . a jako moderátorka Monika Hašková.