„Pod střechami Paříže“

... sous les toits de Paris ...

Pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu.