Petr Mikeska – Tereza Kostková

MALOVANÉ PÍSNIČKY

Pohádkový „minimuzikál“ pro nejmenší
Příběh setkání malíře Pastelky a neposedného skřítka Šmodrchy,
kteří se vydávají na cestu svou vlastní fantazií a představivostí
a objevují tak poetiku i těch nejběžnějších věcí.
Veršovaný minimuzikál plný písniček, básniček, krátkých
pidipohádek je určen jednak nejmenším divákům,
ale i těm školou povinným.

V režii Petra Mikesky hrají:
Pavlína Jurková nebo Veronika Bajerová (skřítek Šmodrcha)
a Petr Mikeska (malíř Pastelka).